Favorite  |  Contact  |  Chinese  |  CAS
    Home         About us         Faculty         Achievements         News & Events     Communication & Cooperation     Contact us    
 
  Location :Home > Recent Publications
 Recent Publications 
Penggen Duan,Shen Ni,Junmin Wang,Baolan Zhang,Ran Xu,Yuexing Wang,Hongqi Chen,Xudong Zhu & Yunhai Li. Regulation of OsGRF4 by OsmiR396 controls grain size and yield in rice. Nature Plants. DOI:10.1038/nplants.2015.203 - 2016-08-16
Kai Yang,Zhixi Tian,Chunhai Chen,Longhai Luo,Bo Zhao,Zhuo Wang,Lili Yu,Yisong Li,Yudong Sun,Weiyu Li,Yan Chen,Yongqiang Li,Yueyang Zhang,Danjiao Ai,Jinyang Zhao,Cheng Shang,Yong Ma,Bin Wu,Mingli Wang,Li Gao,Dongjing Sun,Peng Zhang,Fangfang Guo,Weiwei Wang,Yuan Li,Jinlong Wang,Rajeev K. Varshney,Jun Wang,Hong-Qing Ling and Ping Wan Genome Sequencing of Adzuki Bean (Vigna angularis) Provides Insight into High Starch and Low Fat Accumulation and Domestication PNAS DOI:10.1073/pnas.1420949112 - 2016-08-16
Youning Wang,Kexue Li,Liang Chen,Yanmin Zou,Haipei Liu,Yinping Tian,Dongxiao Li,Rui Wang,Fang Zhao,Brett J. Ferguson,Peter M. Gresshoff and Xia Li. MicroRNA167-directed regulation of the auxin response factors, GmARF8a and GmARF8b, is required for soybean (Glycine max L.) nodulation and lateral root development. Plant Physiology DOI:10.1104/pp.15.00265 - 2016-08-11
Zhibiao Wang,Na Li,Shan Jiang,Nathalie Gonzalez,Xiahe Huang,Yingchun Wang,Dirk Inzé & Yunhai Li. SCFSAP controls organ size by targeting PPD proteins for degradation in Arabidopsis thaliana. NATURE COMMUNICATIONS DOI:10.1038/ncomms11192 - 2016-04-07
Qiwei Shan,Yanpeng Wang,Jun Li & Caixia Gao. Genome editing in rice and wheat using the CRISPR/Cas system. Nature Protocols. DOI:10.1038/nprot.2014.157 - 2014-09-22
Yanpeng Wang,Xi Cheng,Qiwei Shan,Yi Zhang,Jinxing Liu,Caixia Gao,& Jin-Long Qiu. Simultaneous editing of three homoeoalleles in hexaploid bread wheat confers heritable resistance to powdery mildew. Nature Biotechnology DOI:10.1038/nbt.2969 - 2014-07-21
Daniel F. Voytas,Caixia Gao. Precision Genome Engineering and Agriculture: Opportunities and Regulatory Challenges. PLOS BIOLOGY DOI:10.1371/journal.pbio.1001877 - 2014-06-12
Yue Zhang,Huilan Wu,Ning Wang,Huajie Fan,Chunlin Chen,Yan Cui,Hongfei Liu and Hong-Qing Ling. Mediator subunit 16 functions in the regulation of iron uptake gene expression in Arabidopsis. New Phytologist DOI:10.1111/nph.12860 - 2014-05-30
Chunzhao Zhao,Haozhen Nie,Qiujing Shen,Shuqun Zhang,Wolfgang Lukowitz,Dingzhong Tang. EDR1 Physically Interacts with MKK4/MKK5 and Negatively Regulates a MAP Kinase Cascade to Modulate Plant Innate Immunity. PLoS Genetics DOI:10.1371/journal.pgen.1004389 - 2014-05-16
Hongying Sun,Qian Qian,Kun Wu,Jijing Luo,Shuansuo Wang,Chengwei Zhang,Yanfei Ma,Qian Liu,Xianzhong Huang,Qingbo Yuan,Ruixi Han,Meng Zhao,Guojun Dong,Longbiao Guo,Xudong Zhu,Zhiheng Gou,Wen Wang,Yuejin Wu,Hongxuan Lin & Xiangdong Fu. Heterotrimeric G proteins regulate nitrogen-use efficiency in rice. Nature Genetics DOI:10.1038/ng.2958 - 2014-05-04
Yanting Shen,Zhengkui Zhou,Zheng Wang,Weiyu Li,Chao Fang,Mian Wu,Yanming Ma,Tengfei Liu,Ling-An Kong,De-Liang Peng and Zhixi Tian. Global Dissection of Alternative Splicing in Paleopolyploid Soybean. The Plant Cell DOI:10.1105/tpc.114.122739 - 2014-03-31
Xue He,Jingjing Fang,Jingjuan Li,Baoyuan Qu,Yongzhe Ren,Wenying Ma,Xueqiang Zhao,Bin Li,Daowen Wang,Zhensheng Li,Yiping Tong.A genotypic difference in primary root length is associated with the inhibitory role of transforming growth factor-beta receptor-interacting protein-1 on root meristem size in wheat. The Plant Journal DOI:10.1111/tpj.12449 - 2014-03-17
Wenying Ma,Jingjuan Li,Baoyuan Qu,Xue He,Xueqiang Zhao,Bin Li,Xiangdong Fu,Yiping Tong. Auxin biosynthetic gene TAR2 is involved in low nitrogen mediated reprogramming of root architecture in Arabidopsis. The Plant Journal DOI:10.1111/tpj.12448 - 2014-03-17
Liang Dua, Na Lia, Liangliang Chena,Yingxiu Xua, Yu Lia, Yueying Zhang, Chuanyou Li and Yunhai Li. The Ubiquitin Receptor DA1 Regulates Seed and Organ Size by Modulating the Stability of the Ubiquitin-Specific Protease UBP15/SOD2 in Arabidopsis. The Plant Cell doi:10.1105/tpc.114.122663 - 2014-03-04
Chao Fang,Congcong Li,Weiyu Li,Zheng Wang,Zhengkui Zhou,Yanting Shen,Mian Wu,Yunshuai Wu,Guiquan Li,Ling-An Kong,Cuimin Liu,Scott A. Jackson,Zhixi Tian. Concerted evolution of D1 and D2 to regulate chlorophyll degradation in soybean. The Plant Journal DOI: 10.1111/tpj.12419 - 2014-01-03
Penggen Duan,Yuchun Rao,Dali Zeng,Yaolong Yang,Ran Xu,Baolan Zhang,Guojun Dong,Qian Qian,Yunhai Li.
SMALL GRAIN 1, which encodes a mitogen-activated protein kinase kinase 4 (MKK4), influences grain size in rice. The Plant Journal DOI:10.1111/tpj.12405
- 2013-12-30
Huajie Fan,Zhaoliang Zhang,Ning Wang,Yan Cui,Hua Sun,Yi Liu,Huilan Wu,Shusong Zheng,Shilai Bao,Hong-Qing Ling. SKB1/PRMT5-mediated Histone H4R3 Dimethylation of Ib Subgroup bHLH Genes Negatively Regulates Iron Homeostasis in Arabidopsis thaliana.The Plant Journal DOI:10.1111/tpj.12380 - 2013-11-19
Jing Zhang,Wojciech P. Pawlowski and Fangpu Han. Centromere Pairing in Early Meiotic Prophase Requires Active Centromeres and Precedes Installation of the Synaptonemal Complex in Maize.The Plant Cell DOI:10.1105/tpc.113.117846 - 2013-10-21
Tian Xia,Na Li,Jack Dumenil,Jie Li,Andrei Kamenski,Michael W. Bevan,Fan Gao,and Yunhai Li.The Ubiquitin Receptor DA1 Interacts with the E3 Ubiquitin Ligase DA2 to Regulate Seed and Organ Size in Arabidopsis. The Plant Cell DOI:10.1105/tpc.113.115063 - 2013-09-23
Qiwei Shan,Yanpeng Wang,Jun Li,Yi Zhang,Kunling Chen,Zhen Liang,Kang Zhang,Jinxing Liu,Jianzhong Jeff Xi,Jin-Long Qiu & Caixia Gao. Targeted genome modification of crop plants using a CRISPR-Cas system. Nature Biotechnology DOI:10.1038/nbt.2650 - 2013-08-09
 
  3 Page(s)   FirstPrev123NextFinal
 
 
Copyright © State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
Address: No.1, West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 010-64806537 Fax: 010-64806537